Facebook RSS Reset

Полагане на облицовки и настилки от камък

Облицовъчните плочи от камък се полагат и залепват върху предварително отлята армирана бетонна основа. Залепването става с циментено-пясъчен...

Personal Allowance – правото да не се заплаща подоходен данък върху облагаеми доходи

Всеки данъкоплатец в Обединеното кралство има лична квота (Personal Allowance), което значи, че той има право да не заплаща подоходен данък на...