Facebook RSS Reset

Работа с циркуляр

Циркулярът е електроуред, който е предназначен за рязане на дърво и производните му, като например фурнировани и талашитени плоскости,...